TOP > CONTENTS一覧 > Journal of Microwave Surgery CONTENTS

Journal of Microwave Surgery CONTENTS

Volume.31 No.2 (2013)
p.21 Original Article

A prospective randomized controlled trial of hemostasis with a bipolar sealer during hepatic transection for liver tumors

Masaki Kaibori1 Kosuke Matsui1 Morihiko Ishizaki1 Tatsuma Sakaguchi1 Hideyuki Matsushima1 Hidehiko Hishikawa1 Richi Nakatake1 Takumi Tsuda1 Yoichi Matsui1 A-Hon Kwon1 

1Department of Surgery, Hirakata Hospital, Kansai Medical University 

p.27 Original Article

Microwave endometrial ablation for submucous myoma in office gynecology

Akira Tsuda1 

1Sanno Ladies Clinic 

p.33 Original Article

Comparison of the Outcomes of Hepatocellular Carcinoma Patients Following Local Ablation Therapy and Hepatectomy

Kiyohide Kioka1 Takashi Nakai1 Yasuko Kawasaki1 Ayako Ueno2 Yuhei Wakahara2 Hirotugu Maruyama2 Shinsuke Hiramatsu2 Takehisa Suekane2 Tomoaki Yamasaki2 Koji Sano2 Eiji Sasaki2 Hiroko Nebiki2 Hiroshi Sato2 Sadatoshi Shimizu3 Akishige Kanazawa3 Tadashi Tsukamoto3 Yoichi Koda4 Katsuko Murata4 Takao Manabe4 

1Department of Hepatology, Osaka City General Hospital 2Department of Gastroenterology, Osaka City General Hospital 3Department of Hepatobilliary and Pancreatic Surgery, Osaka City General Hospital 4Department of Radiology, Osaka City General Hospital 

CONTENTS一覧へ戻る
 
▲ページトップへ