TOP > CONTENTS一覧 > Journal of Microwave Surgery CONTENTS

Journal of Microwave Surgery CONTENTS

Volume.29 No.1 (2011)
p.25 Original Article

Effect of isothermal microwave exposure on thr cell cycle

Satoru Munakata1 Junko Nakamura1 Akie Taura2 Katsuyoshi Tabuse2 

1Division of Pathology, Department of Clinical Laboratory; National Hospital Organization 2Division of Pathology, Department of Surgery, National Hospital Organization 

p.33 Review Article

An encounter of microwave ablation with MR imaging

Shigehiro Morikawa1,2 Yoshimasa Kurumi3 Shigeyuki Naka3 Hisanori Shiomi3 Hiroyuki Murayama3 Koichiro Murakami3 Hasnine A. Haque4 Toshiro Inubushi1 Tohru Tani3 

1Biomedical MR Science Center, Shiga University of Medical Science 2Department of Fundamental Nursing, Shiga University of Medical Science 3Department of Surgery, Shiga University of Medical Science 4GE Healthcare Japan 

p.39 Review Article

Recent diagnosis and therapy for liver cancer

Atsushi Komemushi1 Noboru Tanigawa1 Chizu Koreeda2 Shuji Kariya1 Rie Yagi1 Sachi Nakatani1 Satoshi Suzuki1 Akira Sano1 Koshi Ikeda1 Keita Utsunomiya1 Shohei Knanno1 Yoko Harima1 Toshihito Seki2 Satoshi Sawada1 

1Department of Radiology, Kansai Medical University 2Department of Gastroenterology and Hepatology, Kansai Medical University 

p.45 Review Article

Clinical development of chemotherapy for advanced gastric or colorectal cancer

Naoyuki Danbara1 Goh Sekimoto1 Daisaku Hachimine1 Chizu Koreeda1 Kouichi Mitsuzaki1 Toshihito Seki1 Kazuichi Okazaki1 

1The Third Department of Internal Medicine Division of Gastroenterology and Hepatology, Kansai Medical University 

p.51 Case Report

Long-term survival of over 4 years after microwave tissue coagulation (MTC) therapy via percutaneous transhepatic cholangioscopy in men with jaundice and bile duct carcinoma in the far advanced stage

Shigeaki Ino-u-e1 Masaaki Endoh2 Takashi Fukushima1 Toshihiro Nakadate3 Sinobu Karouji1 Akira Shioya1 Masayuki Ohsato4 Takao Itoh5 Shoichi Shida6 Hiromichi Nakachi7 Syunnji Narumi8 Kennichi Hakamada8 Mutsuo Sasaki8 Yuuichi Ebina8 Yutaka Umehara9 Hideaki Andoh9 Shouji Fukuyama9 Chiaki Hatazawa9 Hideo Segami9 Mitsuru Konn10 Toshihito Seki11 Katsuyoshi Tabuse12 

1Depart. of Surg., National Hospital Organization Aomori National Hosp. 2Depart. of Surg., Aomori City Hosp. 3Depart. of Surg., Mizusawa General Hosp. 4Depart. of Surg., Hachinohe City Hosp. 5Itoh Clinic 6Kawakami Clinic 7Ginowann Memorial Hosp. 8Depart. of Digestive Surg., Hirosaki Univ. 9Depart. of Surg., Aomori Prefectural Central Hosp. 10Depart. of Surg., Hirosaki Univ. 11The 3rd Depart. of Internal Medicine, Kannsai Medical Univ. 12Depart. of Surg., National Hospital Organization Osaka Minami Medical Center 

p.59 Case Report

A case of bladder cancer treated by transurethral microwave coagulation with the flexible cystoscope

Yasuhiro Yuri1 Kei Omori1 Teruaki Kigure2 Kouki Nakata2 

1Department of urology, Seirei Yokohama Hospital 2Department of urology, Noshiro Yamamoto Medical Association Hospital 

p.63 Original Article

A comparative study between microwave endometrial ablation and conventional surgical procedures for treatment of menorrhagia

Kentaro Nakayama1 Tomoka Ishibashi1 Atsuko Katagiri1 Hiroshi Katagiri1 Masako Ishikawa1 Kohji Miyazaki1 

1Department of Obstetrics and Gynecology, Shimane University School of Medicine 

p.69 Original Article

Ultrasonnically guided transcervical microwave myolysis for uterine myomas using a curved microwave applicator with a conic end

Yasushi Kanaoka1 Hirosumi Imoto1 

1Department of Gynecology, Iseikai Hospital, Osaka, Japan 

p.75 Original Article

Sonazoid® contrast-enhanced ultrasonography of hepatocellular carcinoma

Hiroko Iijima1 

1Department of Internal Medicine, Hyogo College of Medicine 

p.81 Original Article

Laparoscopic liver resection for liver tumor using a microwave tissue coagulator

Yoshiharu Shono1 Hideaki Tsubakihara1 Satoshi Sakaguchi1 Koji Tamagawa1 Takashi Hama1 Koichiro Ishida1 Toshiji Tominaga1 Hiroyuki Tanishima1 Takehiro Tsujimoto1 Masamichi Kimura1 Taichi Tatsubayashi1 Tetsuya Horiuchi1 Katsuyoshi Tabuse1 

1Department of Surgery, National Hospital Organization Osaka Minami Medical Center 

p.85 Original Article

The safety laparoscopic hepatectomy using pre-coagulation technique

Masaru Tsuchiya1 Yuichiro Otsuka1 Tetsuya Maeda1 Jun Ishii1 Yoshihisa Kubota1 Akira Tamura1 Hironori Kaneko1 

1Division of general and gastroenterological surgery, Department of surgery (Omori), Toho University School of Medicine 

p.91 Original Article

Surgical resection versus radiofrequency ablation

Yukio Osaki1 Toru Kimura1 Hiroki Nishikawa1 Sugi Kim1 Azusa Sakamoto1 Yuji Esou1 Sumio Saito1 Jun Nakajima1 Fumihiro Matsuda1 Taku Kanesaka1 Tadashi Inuzuka1 Haruhiko Takeda1 Shinichiro Henmi1 Tetsuro Ishikawa1 Ryuichi Kita1 

1Department of Gastroenterology and Hepatology, Osaka Red Cross Hospital 

p.99 Original Article

Investigation of different methods, particularly percutaneous ablation therapy, for treating non-B, non-C hepatocellular carcinoma

Kiyohide Kioka1 Yasuko Kawasaki1 Takashi Nakai1 Yumi Ishida2 Hirotsugu Maruyama2 Shinsuke Hiramatsu2 Aroka Mori2 Takehisa Suekane2 Tomoaki Yamasaki2 Koji Sano2 Masatsugu Shiba2 Hiroko Nebiki2 Hiroshi Sato2 Sadatoshi Shimizu3 Akishige Kanazawa3 Tadashi Tsukamoto3 

1Department of Hepatology, Osaka City General Hospital 2Department of Gastroenterology, Osaka City General Hospital 3Department of Hepato-Billary-Pancreatic Surgery, Osaka City General Hospital 

p.105 Original Article

Artificial pleural effusion and/or ascites for percutaneous radiofrequency ablation of hepatocellular carcinoma

Shuji Iwai1 Kanako Matsuda1 Yuga Teranishi1 Atsushi Hagihara1 Madoka Toyama1 Hideki Fujii1 Sawako Kobayashi1 Hiroyasu Morikawa1 Masaru Enomoto1 Akihiro Tamori1 Hiroki Sakaguchi1 Norifumi Kawada1 

1Department of Hepatology, Graduate School of Medicine, Osaka City University 

p.109 Original Article

Analysis of treatment outcome for lens culinaris agglutinin-reactive alpha-fetoprotein-positive hepatocellular carcinoma in relation to post-treatment disappearance of protein

Yasuko Kawasaki1 Kiyohide Kioka1 Takashi Nakai1 Yumi Ishida1,2 Hirotsugu Maruyama1,2 Shinsuke Hiramatsu1,2 Aroka Mori1,2 Takehisa Suekane2 Tomoaki Yamasaki2 Koji Sano2 Masatsugu Shiba2 Hiroko Nebiki2 Hiroshi Sato2 Akishige Kanazawa3 Sadatoshi Shimizu3 Tadashi Tsukamoto3 

1Department of Hepatology, Osaka City General Hospital 2Department of Gastroenterology, Osaka City General Hospital 3Department of Hepatic, Billary, and Pancreatic Surgery, Osaka City General Hospital 

p.115 Original Article

Long-term survival and disease free survival rates of patients with RFA for small hepatocellular carcinoma

Kazuho Imanaka1 Kazuyoshi Ohkawa1 Noriko Hasegawa1 Akio Ishihara1 Arata Sakai1 Chie Tamai1 Nobuyasu Fukutake1 Kenji Ikezawa1 Hiroyuki Uehara1 Kazuhiro Katayama1 

1Department of Hepatobiliary and Pancreatic Oncology, Osaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular Diseases 

p.119 Original Article

The charactersitics and surgical results of hepatocellular carcinoma in elderly patients

Yuko Takami1 Masaki Tateishi1 Tomoki Ryu1 Yoshiyuki Wada1 Hideki Saitsu1 

1Center for Liver Diseases & Clinical Research Institute, National Hospital Organization Kyushu Medical Center 

p.123 Original Article

Long-term prognosis of patients with hepatocellular carcinoma who underwent thermal ablation therapies

Hiroki Sakaguchi1 Ritsuzo Kozuka2 Hiroyuki Motoyama2 Yasunori Yamaguchi2 Mika Nakaya2 Ai Oe2 Takehiro Hayashi2 Hiroko Kurooka2 Hideki Fujii2 Sawako Kobayashi2 Shuji Iwai2 Hiroyasu Morikawa2 Masaru Enomoto2 Akihiro Tamori2 Norifumi Kawada2 

1Center for Liver Diseases, Izumi Municipal Hospital 2Department of Hepatology, Graduate School of Medicine, Osaka City University 

p.127 Case Report

Microwave coagulation therapy for huge hepatocellular carcinoma with liver cirhosis

Kosuke Matsui1 Masaki Kaibori1 Morihiko Ishizaki1 A-Hon Kwon1 

1Department of Surgery, Kansai Medical University 

p.133 Original Article

Radiofrequency ablation in combination with hepatic resection for colorectal liver metastases

Toru Beppu1 Kosuke Mima1 Toshiro Masuda1 Hirohisa Okabe1 Akira Chikamoto1 Naoko Hayashi1 Koichi Doi1 Takatoshi Ishiko1 Hiroshi Takamori1 Hideo Baba1 

1Department of Gastroenterological Surgery, Graduate School of Medical Science, Kumamoto University 

CONTENTS一覧へ戻る
 
▲ページトップへ