TOP > CONTENTS一覧 > Journal of Microwave Surgery CONTENTS

Journal of Microwave Surgery CONTENTS

Volume.28 No.1 (2010)
p.23 Review Article

Radiotherapy for hepatocellular carcinoma

Etsuyo Ogo1 Gen Suzuki1 Naofumi Hayabuchi1 

1Department of Radiology, School of Medicine, Kurume University 

p.29 Original Article

Usefulness of contrast-enhanced three-dimensional ultrasound imaging using voluson E8 Expert including RealTime 4D Biopsy

Naoki Hotta1 

1Department of Hepatology, Masuko Memorial Hospital 

p.35 Original Article

Outcome of nonsurgical local treatment for hepatocellular carcinoma before and after the utilization of Sonazoid®-enhanced ultrasonography

Sawako Kobayashi1 Yasunori Yamaguchi1 Ritsuzo Kozuka1 Hiroyuki Motoyama1 Ai Oe1 Takehiro Hayashi1 Hideki Fujii1 Hiroko Kurooka1 Shuji Iwai1 Masaru Enomoto1 Hiroyasu Morikawa1 Akihiro Tamori1 Hiroki Sakaguchi1 Norifumi Kawada1 

1Department of Hepatology, Graduate School of Medicine, Osaka City University 

p.39 Original Article

Observation of spotty high echoic areas in radiofrequency ablation and ethanol injection therapy

Chiaki Kawamoto1 Atsushi Yamauchi1 Keiko Kaneko1 Naoya Miyagi1 Kazuhito Kani1 Toru Aoyama1 Shyuko Ishida1 Katsuya Chinen1 Sayaka Hirai1 Kenjiro Hayashi1 Fumi Amano1 Eri Koitabashi1 Maiko Harada1 Shino Oono1 Tomoya Sakurada1 Jyunichi Kawashima1 Koji Yakabi1 

1Department of Gastroenterology and Hepatology, Saitama Medical Center, Saitama Medical University 

p.43 Original Article

Differeaces between microwave coagulation and radiofrequency ablation for patients with hepatocellular carcinoma who received laparoscopic thermal ablation therapies

Hiroki Sakaguchi1 Ritsuzo Kozuka1 Hiroyuki Motoyama1 Yasunori Yamaguchi1 Mika Nakaya1 Ai Oe1 Takehiro Hayashi1 Hiroko Kurooka1 Hideki Fujii1 Sawako Kobayashi1 Shuji Iwai1 Hiroyasu Morikawa1 Masaru Enomoto1 Akihiro Tamori1 Norifumi Kawada1 

1Department of Hepatology, Graduate School of Medicine, Osaka City University 

p.47 Original Article

The comparison of efficacy in 3 different types of pre-coagulation method for endoscopic liver resection of hepatocellular carcinoma

Takatoshi Ishiko1 Toru Beppu1 Akira Chikamoto1 Toshiro Masuda1 Hirohisa Okabe1 Ryu Otao1 Kei Horino1 Hiroshi Tanaka1 Hiroshi Takamori1 Hideo Baba1 

1Department of Gastroenterological Surgery, Graduate School of Faculty of Science, Kumamoto University 

p.53 Original Article

Microwave endometrial ablation for treatment of menorrhagia with working women

Kentaro Nakayama1 Masako Ishikawa1 Showa Aoki1 Kohji Miyazaki1 

1Department of Obstetrics and Gynecology, Shimane University School of Medicine 

p.57 Original Article

Hysterectomy rate after microwave endometrial ablation for menorrhagia caused by a submucous myoma: Can a patient avoid hysterectomy?

Yasushi Kanaoka1 

1Department of Gynecology, Iseikai Hospital 

p.61 Case Report

Two cases of bladder cancer treated by transurethral microwave coagulation without anesthesia as a primary therapy

Yasuhiro Yuri1 Yuji Takahashi1 Kei Omori1 Teruaki Kigure2 Shigeru Miyagata2 Tadashi Harada2 

1Department of Urology, Seirei Yokohama Hospital 2Department of Urology, Nakadori General Hospital 

p.65 Original Article

Retroperitoneoscopic non-ischemic partial nephrectomy using a microwave tissue coagulator for T1a renal cell carcinoma

Nobumichi Tanaka1 Kiyohide Fujimoto1 Satoshi Anai1 Katsuya Aoki1 Tatsuo Yoneda1 Akihide Hirayama1 Michio Ishibashi1 Katsunori Yoshida1 Yoshihiko Hirao1 

1Department of Urology, Nara Medical University, Kashihara Japan 

p.69 Original Article

The surgical outcomes of non-ischemic partial nephrectomy using a microwave tissue coagulator for stage T1 renal cell carcinoma

Kiyohide Fujimoto1 Satoshi Anai1 Katsuya Aoki1 Tatsuo Yoneda1 Nobumichi Tanaka1 Akihide Hirayama1 Michio Ishibashi1 Katsunori Yoshida1 Yoshihiko Hirao1 

1Department of Urology, Nara Medical University 

p.75 Case Report

Long-term survivor with hepatocellular carcinoma after laparoscopic microwave coagulation therapy

Tamaki Ichiya1 Kunihiko Tsuji1 Takeshi Matsui1 Fukuo Komaba1 Jong-Hon Kang1 Yasuo Sakurai1 Yoshihisa Kodama1 Hiroyuki Maguchi1 

1Center for Gastroenterology, Teine-Keijinkai Hospital 

p.81 Original Article

The role of MCN for the long-term survival of patients with HCC

Yuko Takami1 Tomoki Ryu1 Yoshiyuki Wada1 Hideki Saitsu1 

1Center for Liver Diseases & Clinical Research Institute, National Hospital Organization Kyushu Medical Center 

p.87 Case Report

A long-term survival case of hepatocellular carcinoma after percutaneous microwave coagulation therapy

Naoya Miyagi1 Chiaki Kawamoto1 Atsushi Yamauchi1 Eri Koitabashi1 Maiko Harada1 Kenjiro Hayashi1 Fumi Amano1 Toru Aoyama1 Kazuhito Kani1 Sayaka Hirai1 Katsuya Chinen1 Shuko Ishida1 Tomoya Sakurada1 Ryuichi Yamamoto1 Shino Ohno1 Keiko Kaneko1 Junichi Kawashima1 Shingo Kato1 Koji Yakabi1 

1Department of Gastroenterology and Hepatology, Saitama Medical Center, Saitama Medical University 

p.91 Case Report

Long-term survival for 11.5 years after percutaneous transhepatic cholangioscopic microwave tissue coagulation (MTC) in a jaundiced man with bile duct carcinoma and Schnitzler′s metastasis due to colon carcinoma

Shigeaki Ino-u-e1 Masaaki Endoh2 Takashi Fukushima1 Toshihiro Nakadate3 Sinobu Karouji1 Akira Shioya1 Masayuki Ohsato4 Akihide Konn4 Takao Itoh5 Shoichi Shida6 Hiromichi Nakachi7 Syuuichi Yoshihara8 Yoshikazu Toyoki8 Shunnji Narumi8 Kennichi Hakamada8 Mutsuo Sasaki8 Yuuichi Ebina8 Yutaka Umehara9 Shouji Fukuyama9 Chiaki Hatazawa9 Hideo Sagami9 Mitsuru Konn10 Toshihito Seki11 Katsuyoshi Tabuse12 

1Depart. of Surg., National Hospital Organization Aomori Hosp. 2Depart. of Surg., Aomori City Hosp. 3Depart. of Surg., General Mizusawa Hosp. 4Depart. of Surg., Hachinohe City Hosp. 5Itoh Clinic 6Kawakami Clinic 7Ginowann Memorial Hosp. 8Depart. of Digestive Surg., Hirosaki Univ. 9Depart. of Surg., Aomori Prefectural Central Hosp. 10Emeritus Prof., Hirosaki Univ. 11The 3rd Depart. of Internal Medicine, Kannsai Medical Univ. 12Depart. of Surg., National Hospital Organization Osaka Minami Medical Center 

CONTENTS一覧へ戻る
 
▲ページトップへ